Proč antispam označil korektní zprávu jako nevyžádanou?

Příznaky

Příčiny

Řešení

  1. Otevřete si hlavičku e-mailu, kde antispam servery ONEbit.cz informují o dosaženém score (hits) vč. nastavené hranice required (X-Spam-Status) a především o důvodech označení zprávy za nevyžádanou (X-Spam-Report).
  2. Přečtěte si důkladně téma Nejčastější příčiny chybného vyhodnocení zprávy antispamem a porovnejte s hlavičkou Vaší zprávy.

Ukázka části hlavičky zprávy:

X-Spam-Status: Yes, hits=7.7 required=5.0
X-Spam-Level: +++++++
X-Spam-Report: SA TESTS
 (analyzed by skinner.onebit.cz)
  1.9 TVD_RCVD_IP TVD_RCVD_IP
  1.7 RCVD_IN_PBL RBL: Received via a relay in Spamhaus PBL [89.24.53.170 listed in zen.spamhaus.org]
  1.4 HTML_OBFUSCATE_30_40 BODY: Message is 30% to 40% HTML obfuscation
 -2.6 BAYES_00 BODY: Bayesian spam probability is 0 to 1% [score: 0.0000]
  1.5 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts
  0.1 RDNS_DYNAMIC Delivered to trusted network by host with dynamic-looking rDNS
  0.8 SHORT_HELO_AND_INLINE_IMAGE Short HELO string, with inline image
  0.5 DYN_RDNS_SHORT_HELO_HTML Sent by dynamic rDNS, short HELO, and HTML
... 

 

Související stránky