Co je doménový alias?

Doménový alias zajišťuje předávání všech e-mailů ke zpracování na cílovou doménu (hlavní doménu).

U doménového aliasu neprovádíte žádné dodatečné nastavení, vše se bude chovat identicky, jako na cílové doméně.

Typické použití

Na hlavní doménu mojefirma.cz mám navázanou další doménu mojefirma.eu formou aliasu a chci, aby emaily zaslané na adresy cokoliv@mojefirma.eu přišly do mailboxů na doméně @mojefirma.cz.

Příklady chování: