Jak v aplikaci Webmail nastavit odpovědi?

V aplikaci webmail je možné vytvořit šablony zpráv. Často zasílaný text můžete uložit v Nastavení » Odpovědi » Vytvořit.

Při psaní e-mailové zprávy bude pak možné přichystaný text do zprávy vložit vybráním požadovaného textu.