Jak vytvářet adresáře?

Mimo připravených adresářů je možné vytvářet v aplikaci WebMail vlastní v Nastavení » Složky » Vytvořit.

Volbou nadřazené složky lze vytvořit i komplexnější adresářové hierarchie.

Adresáře je možné kdykoli odhlásit či přihlásit k odběru. Neaktivní adresáře neuvidíte v přehledu složek e-mailové schránky a nebudou viditelné ani pro případné jiné poštovní aplikace.

Přesunout vybrané zprávy do požadovaných složek následně můžete volbou Přesunout do.

Zařadit do složek lze i nově vytvořené zprávy ještě před odesláním změnou volby Ukládat odeslané zprávy v.