WebMail - promazání mailboxu

Pokud si přejete promazat e-mailovou schránku v aplikaci Webmail, přihlaste se k tomuto mailboxu na stránce https://webmail.onebit.cz/ V přehledu e-mailových zpráv přetáhněte nepotřebné zprávy do složky Koš. Následně se přepněte to složky Koš, označte zprávy které chcete fyzicky smazat a klikněte na ikonu Koše (Smazat).

V případě, že je mailbox zaplněn ze 100 %, není možné zprávy do koše přesunout. Při přesouvání zpráv do koše dochází nejprve ke kopírování zpráv do složky Koš. Tato operace nelze provést, jelikož na kopírování zpráv není volné místo, uživateli se zobrazí hlášení: Došlo k chybě, Připojení na IMAP server selhalo. Pokud nastane tato situace, upravte prosím nastavení. Klikněte na odkaz Nastaveni → Vlastnosti → Nastavení serveru: a zaškrtněte volbu: Odstranit zprávy, pokud selže jejich přesun do koše, volbu uložte. Následně se přesuňte do E-mailů a přetáhněte nepotřebné zprávy do složky Koš.

Pokud si přejete při odhlášení z aplikace Webmail zároveň odstraňovat zprávy které jsou ve složce Koš, můžete na kartě stejného nastavení (Nastaveni → Vlastnosti → Nastavení serveru) ještě zaškrtnout: Vyprázdnit koš při odhlášení. Při každém odhlášení se provede údržba složky Koš a zprávy zde umístěné se odstraní.

Takto smazané zprávy se již nenachází fyzicky na mailserveru a je možné je opětovně obnovit po omezenou časovou dobu ze zálohy. Pokud tedy omylem smažete důležitou zprávu/y, je nutné neprodleně kontaktovat autorizovaně technickou podporu.

 

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není dovolené bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONEsolution s.r.o.