WebMail

WebMail slouží jako alternativní poštovní klient. Jediné, co k používání WebMailu potřebujete, je internetový prohlížeč. Díky tomu Vám umožňuje přístup k poště z jakéhokoliv místa, např. mimo kancelář, na dovolené a podobně.

Využíváte-li WebMail pravidelně současně s klasickým poštovním klientem, doporučujeme používat protokol IMAP. WebMail naleznete pod odkazem https://webmail.onebit.cz

Možnosti WebMailu

Prostředí WebMailu

Výchozí vzhled

Výchozí vzhled je responzivní a výborně se s ním pracuje i na mobilních zařízeních

Možnost nastavit i alternativní vzhled

 

Další podstránky v tomto článku