Slovník pojmů

Administrace

Nástroj sloužící pro správu webhostingu a všech služeb s tímto souvisejících. Do administrace se přihlásíte pod https://www.oneadmin.cz/onebit/

Doména

Doména (doménové jméno) je adresa, pod kterou se bude zobrazovat Vaše prezentace na internetu. Obvykle jde o doménu 2. řádu.

TLD a domény nižších řádů

TLD (Top Level Domain) je označení pro doménu nejvyššího řádu, tedy např. (.cz, .eu, .com). Koncový uživatel pak běžně vlastní doménu 2. řádu (např. onebit.cz, onebit.eu) a prezentace pak bývají zobrazovány na doménách 3. řádu, tedy např. (www.onebit.cz).

Parkování domény

Jde o služby související se správou domény. Jde tedy o hlídání její expirace, vedení DNS, provádění úprav a další s tímto spojené služby. Parkování domény můžete objednat zde.

Převod domény

Přeregistrace domény (někdy také převod, nebo transfer) je změna registrátora domény. Většinou je nutné při převodu doménu prodloužit. Více o převodech domén naleznete v této sekci.

Webhosting

Webhosting je pronájem prostoru na serveru pro umístění webových stránek. Server disponuje dostatečným zázemím a připojením na páteřní sít a zajišťuje tak zpřístupnění stránky uživatelům internetu.

Multihosting

Webhosting pro více domén 2. řádu.

DNS

Domain Name System překládá doménové názvy na IP adresy. Počítače mezi sebou komunikují prostřednictvím IP adres. Ty jsou však pro člověka špatně zapamatovatelné a tak pro zobrazování používáme doménové názvy. Po zadání domény do prohlížeče DNS zajistí překlad na IP, spojí se tak se správným serverem a zobrazí požadovanou stránku.

E-mail

Elektronická pošta, zkráceně e-mail je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy.

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor je skriptovací jazyk určený pro programování dynamických internetových prezentací. Při spuštění pak PHP generuje stránku jako výstup v HTML.

MySQL

MySQL (My Structured Query Language) je systém pro řízení databází. Do MySQL databáze je možné ukládat různá data, s nimiž může prezentace jednoduše a rychle pracovat (třídit, řadit, filtrovat apod.).

FTP prostor

Jde o prostor na serveru určený pro soubory, které tvoří internetovou prezentaci. Jde tedy zpravidla o .php a .html soubory, obrázky, atp.

Traffic / Transit

Přenos dat související s provozem prezentace. Jde tedy o data, která putují ze serveru k návštěvníkům prezentace, emailový provoz a také upload a download na FTP. V případě transitu se jedná o přenos dat do zahraničí.

Dostupnost

Dostupnost webové stránky je v procentech vyjádřená hodnota, která vyjadřuje četnost zobrazení webové prezentace koncovým uživatelem. Ideálně se toto číslo blíží 100%.

Cron

Cron je služba, která zajišťuje plánované a případně i pravidelné automatické spouštění určitého skriptu.