Nejčastější příčiny chybného vyhodnocení zprávy antispamem

Jednotlivé testy antispamového filtru navrženy tak, aby mohla být zpráva označena za nevyžádanou pouze v případě výskytu více vážnějších příznaků souběžně. Chybné vyhodnocení zprávy v drtivé většině případů mají na svědomí sami odesílatelé. Pokud k tomu došlo, nahlédněte do hlavičky e-mailu. V té antispam servery ONEbit.cz zanechávají důvody označení zprávy za nevyžádanou - hledejte X-Spam-Report.

Uvádíme nejčastější chyby, kterých se odesílatelé dopouštějí:

Prázdný předmět nebo tělo zprávy

Vždy uveďte alespoň nějaký text v předmětu a těle zprávy, aby ani jedno z nich nebylo prázdné.

Tzv. otisk prázdné zprávy se může shodovat s otiskem spamů, které svůj obsah sdělují např. souborem v příloze a tělo zprávy ponechají prázdné. Díky této shodě bývá často zpráva bez textu označena za SPAM takovými testy, které porovnávají obsah sdělení s již dříve zachycenými SPAMy. Těmito jsou zejména Razor2, DCC, Pyzor a Bayes.

IP odesílatele na blacklistech

Veřejná IP adresa odesílatele se může nacházet na některé veřejně dostupné černé listině (blacklist nebo-li RBL).

V případě, kdy byla zpráva odeslaná prostřednictvím webové služby (a ne klienta v počítači), vystupuje odesílatel pod IP tohoto webserveru.

Na blacklist se IP adresa dostane jakožto původce většího množství nevyžádaných zpráv. Provozovatelé blacklistů mají své metody, jak ke "spammerské IP" dospějí.

V reportu testů se projeví například následovně:

1.7 RCVD_IN_PBL RBL: Received via a relay in Spamhaus PBL [89.25.53.132 listed in zen.spamhaus.org]
  • Vaši veřejnou IP adresu zjistíte na ip.onebit.cz
  • Existují také webové služby, které dokáží ověřit výskyt IP adresy hromadně na nejznámějších blacklistech - například http://multirbl.valli.org

Pokud se Vaše IP adresa objevuje na blacklistech opakovaně, kontaktujte Vašeho ISP. Nejprve se však ujistěte, že není zavirován některý z počítačů ve Vaší síti, a že tedy nebyla IP adresa zařazena na blacklist zapříčiněním právě některého z nich.

Zbytečné mezery

Vyvarujte se zbytečným mezerám, například při odsazování textu. Mohlo by vznikat podezření o kamufláž slov, zejména u testu TVD_SPACE_RATIO. Testy tímto podezřívají jakákoliv slova rozdělená mezerami v i a g r a nebo textové grafiky (ASCII art):

Neobvykle vysoký počet mezer v poměru k znakům a slovům může vyvolat pozitivní výsledek některých testů.

Auto White List (AWL)

Pokud na Váš e-mail z adresy odesílatele již v minulosti odešlo větší množství zpráv ohodnocených v testech vysokým score, může se začít u stejného odesílatele pravidelně přičítat score v neprospěch nezávadné zprávy. Projevuje se takto:

1.4 AWL: From: address is in the auto white-list

 

Související stránky