Detekce nevyžádané pošty a její filtrování

Všechny příchozí zprávy jsou před uložením do poštovní schránky (mailboxu) podrobeny důkladné antivirové a antispamové kontrole. Testování zajišťuje farma serverů ONEbit.cz, které jsou vyhrazeny čistě pro tento účel a jsou na sobě zcela nezávislé (při údržbě nebo výpadu serveru přebírají jeho práci ostatní).

Antivir

Pokud e-mail obsahuje známou virovou nákazu, e-mail okamžitě míří do bezpečné karantény bez dalšího zpracování. Testován bude i obsah známých archivů (zip, rar, ...), pokud nejsou chráněny heslem.

Servery také odmítnou přijmout zprávy, ve kterých se přímo vyskytují přílohy s potenciálně nebezpečnou příponou v souboru (exe, dll, pif, src, ...).

Antispam

Následuje sada antispamových testů založených na spolehlivých algorytmech a externích databází spamu. Především jde o Bayes, DCC, Razor2, Pyzor, blacklisty IP a domén, testy DNS a mnoho dalšího. Problematice antispamových testů se podrobně věnujeme v článku Jaké testy antispam provádí.

Pokud výsledek antispamových testů shledal zprávu jako nevyžádanou, putuje e-mail na místo určené pro spam. Na stávajících mailserverech máte na výběr dvě možnosti:

  1. Spam ze všech mailboxů v doméně bude ukládán v mailboxu s názvem spam (tedy např. spam@example.com).
  2. Spam bude ukládán v jednotlivých mailboxech ve složce s názvem Spam (složka je přístupná protokolem IMAP nebo přes WebMail).

1. ukládání v mailboxu spam - vlastnosti

2. ukládání ve složce Spam - vlastnosti

Nastavení ukládání spamu

Nastavení je zcela prosté - mailserver se mezi výše uvedenými dvěma způsoby rozhoduje podle toho, zda existuje mailbox spam či nikoliv. Pokud tedy chcete, aby každý uživatel měl ve svém mailboxu zpřístupněnu i jeho nevyžádanou poštu, jednoduše odstraňte mailbox spam. Pokud naopak chcete mít jedno centrální úložiště spamu, vytvořte mailbox s názvem spam.