Nefunguje server odchozí pošty?

Příznaky

Po nastavení poštovního klienta nelze odeslat e-mailovou zprávu nebo lze odesílat e-mailové zprávy pouze v rámci stejné domény.

Možné příčiny

  1. Ve Vašem poštovním klientovi jste nenastavili požadovanou autorizaci, poštovní klient hlásí chybu: Sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts
  2. Poskytovatel Vašeho internetového připojení (ISP) blokuje SMTP port 25 pro odesílání pošty. K blokování portu 25 dochází většinou z bezpečnostních důvodů, v takovém případě Vám poskytovatel umožní připojení k vlastnímu SMTP serveru.

Řešení

Ad 1.) V nastavení poštovního klienta aktivujte volbu Server odchozí pošty požaduje ověření. Podrobné postupy na nastavení programů naleznete v našich návodech.

Ad 2.) Zda je port 25 na odesílání pošty opravdu blokován zjitíte prostřednictvím příkazové řádky a programu telnet.

Po zadání příkazu telnet smtp.example.com 25 byste měli vidět následující (obdobný) výpis:

Trying 77.93.208.95...    (v případě neúspěšného spojení zde výpis končí)

Dojde-li k úspěšnému spojení s SMTP serverem onebit.cz, uvidíte dále:

Connected to smtp4.onebit.cz.
Escape character is '^]'.
220 milhouse.onebit.org ESMTP

Program telnet ukončíte příkazem QUIT.

Je-li port 25 blokován Vaším ISP, kontaktujte jej pro informace o nastavení SMTP serveru poskytovatele (případně můžete nastavit zabezpečený SMTP port odchozí pošty 465 nebo 587). V opačném případě překontrolujte nastavení Vašeho poštovního klienta.

Další postupy informace včetně doporučených řešení naleznete na této stránce.

 

Související stránky

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není dovolené bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONEsolution s.r.o.