Nefunguje server odchozí pošty?

Příznaky

Po nastavení poštovního klienta nelze odeslat e-mailovou zprávu nebo lze odesílat e-mailové zprávy pouze v rámci stejné domény.

Možné příčiny

  1. Ve Vašem poštovním klientovi jste nenastavili požadovanou autorizaci, poštovní klient hlásí chybu: Sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts
  2. Poskytovatel Vašeho internetového připojení (ISP) blokuje SMTP port 25 pro odesílání pošty. K blokování portu 25 dochází většinou z bezpečnostních důvodů, v takovém případě Vám poskytovatel umožní připojení k vlastnímu SMTP serveru.

Řešení

Ad 1.) V nastavení poštovního klienta aktivujte volbu Server odchozí pošty požaduje ověření. Podrobné postupy na nastavení programů naleznete v našich návodech.

Ad 2.) Zda je port 25 na odesílání pošty opravdu blokován zjitíte prostřednictvím příkazové řádky a programu telnet.

Po zadání příkazu telnet smtp.example.com 25 byste měli vidět následující (obdobný) výpis:

Trying 77.93.208.95...    (v případě neúspěšného spojení zde výpis končí)

Dojde-li k úspěšnému spojení s SMTP serverem onebit.cz, uvidíte dále:

Connected to smtp4.onebit.cz.
Escape character is '^]'.
220 milhouse.onebit.org ESMTP

Program telnet ukončíte příkazem QUIT.

Je-li port 25 blokován Vaším ISP, kontaktujte jej pro informace o nastavení SMTP serveru poskytovatele (případně můžete nastavit zabezpečený SMTP port odchozí pošty 465 nebo 587). V opačném případě překontrolujte nastavení Vašeho poštovního klienta.

Další postupy informace včetně doporučených řešení naleznete na této stránce.

 

Související stránky