Nastavení odesílatele ve funkci mail()

Funkce mail() se používá pro odesílání emailů přímo ze skriptu PHP. Mimo prvních tří povinných parametrů (příjemce, předmět a text zprávy) je nezbytné nastavit také odesílatele zprávy. V opačném případě by server použil výchozí adresu odesílatele.

Nejjednodušší způsob změny adresy odesílatele je použití 5. parametru podle následující ukázky:

<?php
...
$odesilatel "objednavky@example.com";
mail ($prijemce$predmet$text"""-f $odesilatel");
?>

Pokročilé volby

Dále můžete dle potřeby měnit jednotlivé řádky hlavičky - např. určit rozdílnou adresu pro odpověď, kopii (Cc/Bcc), kódování a mnoho dalšího dle RFC. Různé tipy jsou uvedeny také v dokumentaci. Jednotlivé řádky hlavičky musí být odděleny znaky \r\n (CRLF).

<?php
...
$odesilatel "objednavky@example.com";
$headers 
  
"From: Objednavky <$odesilatel>\r\n".
  
"Reply-To: Jan Novak <novak@example.com>\r\n";
$mail_par "-f $odesilatel";
mail ($prijemce$predmet$text$headers$mail_par);
?>