Omezení přístupu dle IP adresy pomocí .htaccess

Prostřednictvím souboru .htaccess můžete také omezit přístup k webu nebo konkrétnímu adresáři. Omezení lze provést dvěma způsoby

  1. omezit přístup pouze na uvedené IP
  2. zakázat přístup z uvedených IP

Omezení přístupu na IP

Do souboru .htaccess vložte kód dle následujícího příkladu. Ukázkové IP nahraďte požadovanými, ze kterých bude dovolen přístup k adresáři.

Require ip 11.11.11.11
Require ip 22.22.22.22

Zakázat přístup z IP

Do souboru .htaccess vložte kód dle následujícího příkladu. Ukázkové IP nahraďte adresami, které chcete zakázat.

<RequireAll>
  Require all granted
  Require not ip 11.11.11.11
  Require not ip 22.22.22.22
</RequireAll>

Více podrobností o možnostech autorizace se dočtete v dokumentaci webového serveru Apache.

 

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není dovolené bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONEsolution s.r.o.