Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí do 12.9.2022. Po tomto datu budou nahrazeny novými zásadami.

1. Úvod

ONEbit hosting velmi pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje pravidla stanovená zákony na ochranu dat.
 Následující zásady poskytují přehled o tom, jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou shromažďována a za jakým účelem.


2. Informace o shromažďování osobních údajů


Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů, ke kterým dochází při návštěvě všech námi provozovaných webových stránek a využíváním našich služeb. Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou identifikovat, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, atd.


3. Identifikace poskytovatele


Poskytovatelem služeb a tedy správcem osobních údajů je společnost Webglobe, s.r.o. (IČ: 26159708), se sídlem Vinohradská 2405/190, Praha, Česká republika.

4. Zabezpečení dat


Dodržujeme technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k ochraně vašich osobních údajů před hrozbami při přenosu dat nebo před hrozbou přístupu třetích stran. Tato opatření jsou vytvořena v souladu s nejnovějšími standardy.

5. Sběr osobních údajů - informativní účely


Pokud používáte webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud nevyužíváte naše služby, nezaregistrujete se, ani nám jinak neposkytujte informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vaším prohlížečem. Tato data zahrnují:


6. Informace o používání cookies


Když používáte naše webové stránky, jsou, krom výše uvedeného, v počítači uloženy také cookies. Cookies nemohou iniciovat programy ani vést do počítače viry. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová služba uživatelsky příjemnější a efektivnější. 
Informace získané pomocí cookies jsou uloženy odděleně od dalších dat, která máme. To znamená, že údaje z cookies nejsou spojeny s vašimi dalšími údaji.
 Naše webové stránky používají mimo jiné i dynamické a trvalé soubory cookies. Dynamické cookies umožňují navádění po webové stránce, aniž by uživatel musel vkládat ty samé informace, které už byly vloženy. Po ukončení prohlížeče jsou dynamické cookies smazány. Trvalé cookies jsou ve vašem zařízení uvedeny dokud je nesmažete. O tom, jaké typy cookies sbíráme, rozhodujete jako návštěvník stránky prostřednictvím dialogového okna, které se vám zobrazí při jejím prvním načtení.

7. Používání služby Google Analytics


Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.
 Tyto cookies patří do kategorie volitelných marketingových, o jejich ukládání tedy můžete rozhodnout v dialogovém okně při návštěvě stránky.
 Používání služby Google Analytics se provádí v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, Přehled ochrany osobních údajů pak zde https://policies.google.com/?hl=cs.

8. Používání Google Remarketingu

Naše webové stránky využívají funkci remarketingu od společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazování reklam na stránky na základě zájmů návštěvníka v síti Google. Soubor cookie je uložen v prohlížeči návštěvníka webu, a umožňuje, aby byl návštěvník později při opětovné návštěvě webových stránek rozpoznán, pokud jsou součástí reklamní sítě společnosti Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu od společnosti Google. Podle vlastních zásad ochrany osobních údajů Google tímto procesem nesbírá žádné osobní údaje. Cookies související s remarketingem od společnosti Google můžete deaktivovat přímo v nastavení cookies při návštěvě naší stránky, nebo změnou příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads.

9. Používání LinkedIN pluginu


Naše webové stránky využívají LinedIN plugin, který slouží pro zobrazení nabídky našich služeb pro uživatele sítě LinkedIN. Více informací naleznete zde: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ad-targeting/website-retargeting.

10. Používání Facebook pluginu


Naše webové stránky využívají Facebook plugin, který návštěvníkům umožňuje kliknutím navštívit naše facebookové stránky, nebo udělit "like", nebo se přihlásit. O zásadách používání dat společnosti Facebook si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/about/privacy.

11. Používání Zopim chatu


Návštěvníkům našich stránek umožňujeme s námi navázat rychlou komunikaci pomocí chatovacího nástroje Zopim. Pro komunikaci není nutné zadávat osobní údaje, nástroj však využívá cookies a komunikace je archivována. Více o zásadách používání dat služby Zopim naleznete zde: https://www.zopim.com/privacy.html.

12. Použití našeho online obchodu

Pro objednání služeb v našem online obchodě je nutné uvést některé osobní údaje. Požadovaná pole, která jsou nezbytná k plnění smlouvy nebo v souladu s našimi oprávněnými zájmy, jsou speciálně označena; veškeré další informace jsou dobrovolné. Po vytvoření účtu v položce "Můj účet" budou data, která jste zadali, uložena s možností úprav a aktualizace.
 Údaje, které zadáte, použijeme k plnění vaší objednávky jejíž součástí může být registrace domény. Tyto údaje odstraníme po splnění smlouvy, po uplynutí oprávněného zájmu a období povinného ukládání dle právních předpisů. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména k finančním údajům, proces objednávání je šifrován.

13. Newsletter

Newsletter je zasílán našim zákazníkům. Pokud ještě nejste našimi zákazníky a na našich stránkách si zvolíte možnost zasílání newsletteru, uložíme vaši e-mailovou adresu do odvolání. Ukládání těchto údajů se používá výhradně za účelem zasílání informačního bulletinu (přímého marketingu). Uchováváme také vaši IP adresu a čas registrace. Vaše e-mailová adresa je jedinou podmínkou pro zasílání newsletteru. Přijímání newsletteru lze kdykoli zrušit kliknutím na odkaz uvedený v patičce každého newsletteru nebo nás můžete pro odhlášení kontaktovat. Více informací o odhlášení naleznete zde.

14. Souhlas a omezení použití

Při zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailová adresa, jména, adresy) je sdělení vašich dat zcela dobrovolné. Zadáním těchto údajů udělujete svůj souhlas s tím, že zadaná data mohou být shromažďována, zpracovávána nebo používána pro účely kontaktu, zpracování smluv, přímého marketingu nebo ochrany našich vlastních legitimních obchodních zájmů, pokud jde o poradenství a podporu našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům. Osobní nebo obchodní údaje se nebudou shromažďovat, zpracovávat ani používat k žádnému jinému účelu. Tento souhlas může být kdykoli zrušen s následným účinkem.

15. Právo na získání informací a zrušení

Máte právo od nás požadovat informace o datech, které jsme o vás uložili, stejně jako o původu, příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tato data předávána, a o účelu uložení. Pokud jste souhlasili s používáním dat, můžete tento souhlas kdykoliv zrušit. Všechny žádosti a dotazy týkající se informací nebo námitek týkajících se zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu podpora@onebit.cz nebo na adresu uvedenou v bodě 3.

16. Přenos dat třetím osobám

V některých případech musíme použít externí poskytovatele služeb ke zpracování vašich dat. Tito poskytovatelé služeb nebudou vaše údaje předávat třetím osobám, pokud to není nutné pro poskytnutí služby (např. registrace domény).

17. Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme vždy připraveni s vámi kdykoli komunikovat a zodpovědět všechny otázky týkající se zpracování vašich dat. Máte-li jakékoli dotazy, které tyto zásady ochrany osobních údajů nezodpověděly, nebo chcete-li získat podrobnější informace o jakémkoli tématu, obraťte se prosím na podpora@onebit.cz nebo na adresu uvedenou v bodě 3.