Jaký je rozdíl mezi POP3 a IMAP?

IMAP

Protokol IMAP vyžaduje trvalé (tzv. on-line) připojení k e-mailové schránce. Díky tomu je možné s celou poštovní schránkou plně pracovat z libovolného místa. Všechny zprávy a složky jsou uloženy na poštovním serveru a na počítač se stahují jen nezbytné informace. Takže při zobrazení složky se stáhnou jen záhlaví zpráv a jejich obsah až v případě, že zprávu chce uživatel přečíst. U jednotlivých zpráv se uchovává jejich stav (nepřečtená, odpovězená, důležitá), uživatel může zprávy přesouvat mezi složkami, složky vytvářet, mazat, prohledávat na straně serveru apod. Protokol umožňuje současné připojení více klientů zároveň.

POP3

Protokol POP3 je výhodný pro uživatele, kteří mají časově omezené nebo nestálé připojení k Internetu. Zprávy si ze svého poštovního serveru pouze stáhnou, odpojí se a můžou si číst doručené e-maily libovolně dlouho a být při tom offline. Menší nevýhodou (ale pro někoho to může být i výhodné) je fakt, že po přenesení zpráv ze serveru do klienta (tzn. počítače, do kterého budete stahovat zprávy) se na serveru tyto zprávy smažou. Jistá výhoda může být v tom, že pokud dostáváte mnoho pošty nebo velké e-maily, budete mít všechny zprávy pouze na svém počítači a na poštovním serveru bude vždy místo pro další. Nicméně většina poštovních klientů umožňuje zanechání zprávy na serveru. Tomuto nastavení doporučujeme se vyhnout. Pokud je však nezbytné, omezte v nastavení dobu zanechávání zpráv na serveru (např. na 1 týden), jinak riskujete brzké zaplnění mailboxu.

Obecně