PHP info

Tato stránka obsahuje kompletní výpis PHP funkce phpinfo()

Údaje ve sloupci Master value jsou globální výchozí a ve slouci Local value hodnoty upravené individuálně pro Váš účet. Aktuální nastavení lze ověřit také pomocí funkce ini_get().

Většinu uživatelských hodnot můžete libovolně měnit pomocí .user.ini souboru.

Změna verze PHP

Verzi PHP můžete kdykoliv změnit přímo na této stránce. Změna se projeví okamžitě. Na výběr jsou udržované verze PHP, starší nikoliv.

Pokud náhodou ještě využíváte zastaralou verzi PHP, která v seznamu není, nemějte obavy. Po změně PHP bude 48h k dispozici tlačítko, kterým rychle uvedete vše do původního stavu.

Externí obsah

Direktiva allow_url_fopen je ve výchozím nastavení z bezpečnostních důvodu vypnuta. Načtení externího kódu do prezentace může být velmi nebezpečné. Pokud si rizika uvědomujete, je možné direktivu povolit.

V nastavení PHP je možné zapnutou/vypnout direktivu allow_url_fopen upravující chování PHP funkcí jako file_get_contents(), fopen() ... využívajících síťový protokol.

Zapnutí/vypnutí direktivy nastavíte tlačítkem Zapnout/Vypnout na řádku direktivy.