Nastavení PHP pomocí souboru .user.ini

Modifikace uživatelských nastavení PHP se provádí velice snadno vložením do souboru s názvem .user.ini

Tuto možnost není nutné aktivovat, nastavení se aplikuje bezprostředně po vytvoření souboru .user.ini.

Syntaxe .user.ini je zcela totožná se syntaxí php.ini. Komentáře začínají středníkem. Příklad:

;Komentář
direktiva = hodnota

Nastavení se aplikuje pro všechny skripty uvnitř adresáře (vč. podadresářů), uvnitř kterého se .user.ini nachází.

PHP hledá soubory s názvem .user.ini v adresáři, odkud byl skript spuštěn, i ve všech nadřazených adresářích. Všechna nalezená nastavení aplikuje s tím, že vyšší prioritu má .user.ini "blíže" našemu PHP skriptu.

Pro snížení zátěže webserveru touto činností se používá cache. Změna v .user.ini se tedy nemusí projevit okamžitě, nejpozději však po uplynutí doby TTL. Doba TTL (time-to-live) je implicitně nastavena na 5min.

Možná nastavení

Seznam základních direktiv jádra PHP vč. popisu naleznete na této stránce a případných podstránkách. Modifikovat můžete ty, u kterých je uvedeno PHP_INI_ALL, případně PHP_INI_PERDIR a PHP_INI_USER. Výjimku tvoří memory_limit a max_execution_time/max_input_time, které jsou ovlivněny tarifem.

Příklad nastavení platnosti session na 1 den:

session.gc_maxlifetime = 86400 

 

Související stránky