Volitelná nastavení PHP

Tato část administrace je dostupná pouze uživatelům s nastaveným stupněm oprávnění Expert.

Volitelná nastavení PHP se aplikují prostřednictvím souboru .htaccess nebo .user.ini, který lze umístit do libovolného adresáře nebo subdomény.

Nejčastěji používaná nastavení příjemně zjednodušuje náš přehledný formulář (viz. obrázek), který potřebný kód vygeneruje a vypíše na obrazovku. Výsledný kód může administrace také uložit přímo do Vašeho FTP pomocí volby Uložit nastavení na FTP.

Výsledný kód bude vypsán na obrazovku. V hlavičce je uveden přesný název souboru, do kterého byste měli kód aplikovat.

Pokud vyberete volbu Uložit nastavení na FTP, administrace uloží kód do výše zvoleného adresáře. Pozor - případný existující .htaccess nebo .user.ini soubor bude přepsán!! To platí také pro .htpasswd v případě nastavování Access Auth.

Error Reporting

Veškeré chybové výpisy jsou na ONEbit.cz implicitně potlačeny, aby případná hlášení neobtěžovaly návštěvníky stránek. Výchozí nastavení si samozřejmě můžete změnit na Vám nejlépe vyhovující.

Chybové výstupy lze ovlivnit také prostřednictvím funkce PHP error_reporting(). Přečtěte si také tento návod, kde jsou mj. popsány drobné funkční rozdíly mezi nastavením Error Reporting pomocí .htaccess a fce uvnitř PHP kódu.

Error Pages

Umožňuje nahradit obvyklé chybové stránky vlastními. Podporované jsou následující:

KódNázev chybyPopis chyby
401UnauthorizedPožadována autentizacePro přístup ke stránce je vyžadováno přihlášení.
403ForbiddenPřístup odmítnutPřístup k požadovanému zdoji není povolen. (viz. také Chyba 403 Přístup odmítnut)
404Not FoundNenalezenoPožadovaná stránka nebyla na serveru nalezena. (viz. také Chyba 404 Nenalezeno)

Vyberte soubor u těch chyb, jejichž stránku chcete nahradit vlastní. Po potvrzení nastavení budou vybrané soubory uploadovány na Vaše FTP do výše vybrané subdomény/adresáře. Soubory se uloží do adresáře error_pages (pokud neexistuje, bude vytvořen). Tento adresář nepoužívejte k jiným účelům. Upload souborů a automatické nastavení v .htaccess proběhne pouze pokud veberete volbu Uložit nastavení na FTP.

Access Auth

Tato volba umožňuje omezit přístup do subdomény nebo adresáře (včetně veškerého vnořeného obsahu). Prohlížeč bude při přistupu požadovat autorizaci pomocí uživatele a hesla, které si zde zvolíte. Výsledkem nastavení nastavení bude patřičný kód pro .htaccess, a také kód pro .htpasswd. Soubor .hpasswd slouží výhradně k ukládání seznamu uživatelů a jejich hesel. Hesla se neukládají v čitelné podobě.

Pokud potřebujete pro stejný adresář udělit přístup více uživatelům, použijte pro každého dalšího uživatele volbu Vypsat nastavení na obrazovku. Vygenerovaný kód přidejte do již existujícího .htpasswd

eric:$1$vm9/PE3B$Xv4VNOxmQ6HSVGQBFxrcV0
kenny:$1$ZhfPG1Wp$d7uHv8nCGdIiV8hJ0bpLk1
kyle:$1$8Liguzon$MxDS7i/kTTps/pu05wE2m.
stan:$1$bcZhHzem$W1jSnqU9vpyp8ISy5.SY8.

Následně upravte řádek se seznamem oprávněných uživatelů v souboru .htaccess. Jednotlivé uživatele oddělujte mezerou.

...
require user kenny eric kyle stan 

Register Globals

Aktivace register_globals způsobí přenesení obsahu superglobálních proměnných ($_SERVER, $_GET, $_POST, apod.) mezi základní proměnné ($xyz).

Nastavení register_globals=1 se zapíná obvykle u PHP5 z důvodu kompatibility starších skriptů psaných pro PHP4.

Verze PHP 5.3 na zapnutí register_globals upozorňuje chybovým hlášením. Od PHP 5.4 je volba register_globals zcela odstraněna!

Register Long Arrays

Zastaralé superglobální proměnné typu $HTTP_*_VARS byly z PHP odstraněny počínaje verzí PHP 5.0. K povolení těchto proměnných slouží nastavení register_long_arrays=1.

Verze PHP 5.3 na zapnutí register_long_arrays upozorňuje chybovým hlášením. Od PHP 5.4 je volba register_long_arrays zcela odstraněna!

Output Buffering

Účel a funkčnost technologie Output Buffering výstupu podrobně popisujeme v návodu Bufferování výstupu PHP.

Output_buffering se používal zejména v nyní již zastaralých verzích PHP (< 4.3.5). Implicitně je output_buffering vypnut na všech serverech ONEbit.cz.

Efektivně lze bufferování výstupu řídit přímo v PHP skriptech (použitím fcí ob_start(), ob_flush()). Pokud však nemáte možnost do kódu PHP zasahovat, použijte toto globální nastavení prostřednictvím .htaccess. (Přečtěte si také jak poznat, zda Output Buffering potřebujete).

Direktiva output_buffering dovoluje namísto hodnoty On uvést maximální velikost bufferu (v bytech), například output_buffering=4096

Magic Quotes GPC

Direktiva magic_quotes_gpc způsobuje nahrazování ' (apostrof), " (uvozovky), \ (zpětné lomítko) v Get/Post/Cookie escapovanými ekvivalenty (\', \" a \\).

Magic Quotes jsou implicitně vypnuty pro všechny verze PHP 5.3 a vyšší.

Verze PHP 5.3 na nastavení magic_quotes_* upozorňuje chybovým hlášením. Od PHP 5.4 jsou volby magic_quotes_* zcela odstraněny!

 

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není dovolené bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONEsolution s.r.o.