Import MySQL databáze

Import databáze MySQL provedete prostřednictvím aplikace pro správu MySQL - phpMyAdmin. Nejprve je však nezbytné databázi vytvořit. Přihlaste se do administrace a přejděte na stránku Služby → Databáze → Správa MySQL databází. Vytvořte novou databázi, nezapomeňte zvolit požadované kódování databáze.

Přihlaste se do phpMyAdmin (https://mysql.example.com). Vlevo vyberte cílovou databázi a následně přejděte na stránku Import. Vyberte soubor *, který chcete importovat.

* Textový soubor (obvykle s příponou .sql) je sekvencí SQL příkazů, které zajistí vytvoření struktury tabulek a jejich naplnění daty - často označován také jako dump soubor.

Doporučujeme ponechat zaškrtnuté Částečný import - Povolit přerušení importu. Ten v případě nutnosti zajistí přerušení importu (pokud se blíží dosažení limitů PHP) a na následující stránce nabídne v importu pokračovat.

Zobrazí-li se Vám v průběhu importu chyba 500 (případně prázdná bílá stránka), došlo tak patrně z důvodu překročení časového limitu PHP. phpMyAdmin není koncipován pro import velmi objemných dumpů. Nicméně v drtivé většině případů výše zmíněný "částečný import" bez problému zpracuje i větší soubory. Taktéž můžete sami dump rozdělit na více souborů a postupně je importovat. Pokud se Vám přesto import nedaří, umístěte dump soubor na FTP této domény a požádejte technickou podporu o import této databáze.