Znakové sady a kódování

Při zakládání nové MySQL databáze v prostředí administrace ONEadmin nebo u vytváření jednotlivých tabulek/sloupců se setkáte s řadou znakových sad (character set) a metod porovnání (collation). Sady se od sebe liší množstvím použitelných znaků, symbolů a podporou národních znaků.

Jako výchozí kódování je na databázovém serveru zvoleno UTF-8.

PorovnáníZnaková sadaPopis
utf8mb4_czech_ciutf8mb4kódování UTF-8, čeština, nerozlišovat velká a malá písmena
utf8mb4_slovak_ciutf8mb4kódování UTF-8, slovenština, nerozlišovat velká a malá písmena
utf8mb4_general_ciutf8mb4kódování UTF-8, Unicode (mnohojazyčný), nerozlišovat velká a malá písmena
utf8mb4_binutf8mb4kódování UTF-8, Unicode (mnohojazyčný), binární
utf8mb4_cs_0900_ai_ciutf8mb4kódování UTF-8, čeština, nerozlišovat velká/malá písmena a znaky s diakritikou
utf8mb4_sk_0900_ai_ciutf8mb4kódování UTF-8, slovenština, nerozlišovat velká/malá písmena a znaky s diakritikou
utf8mb4_0900_ai_ciutf8mb4kódování UTF-8, Unicode (mnohojazyčný), nerozlišovat velká/malá písmena a znaky s diakritikou
ascii_binasciikódování ASCII, západní Evropa (mnohojazyčný), binární
ascii_general_ciasciikódování ASCII, západní Evropa (mnohojazyčný), nerozlišovat velká a malá písmen
latin2_binlatin2kódování ISO 8859-2, střední Evropa (mnohojazyčný), binární
latin2_czech_cslatin2kódování ISO 8859-2, čeština, rozlišovat velká a malá písmena
latin2_general_cilatin2kódování ISO 8859-2, střední Evropa (mnohojazyčný), nerozlišovat velká a malá písmena
cp1250_bincp1250kódování Windows, střední Evropa (mnohojazyčný), binární
cp1250_czech_cscp1250kódování Windows, čeština, rozlišovat velká a malá písmena
cp1250_general_cicp1250kódování Windows, střední Evropa (mnohojazyčný), nerozlišovat velká a malá písmena