Správa MySQL databází

Primární MySQL účet

Sekundární MySQL účet

MySQL databáze

Novou databázi vytvoříte tlačítkem Vytvořit MySQL databázi. V následném formuláři stačí zvolit velikost a výchozí kódování databáze.

Název databáze generuje administrace automaticky ve tvaru examplecom1. Vlastní název DB použít nelze vzhledem k nutnosti globálního řízení názvosloví databází. Jedině tak se vyloučí možný vznik duplicitních názvů DB na sdíleném serveru.

Kvóta, obsazenost

V seznamu vytvořených databází (viz. obrázek výše) naleznete také aktuální procentuelní Obsazenost každé databáze (po najetí myší se zobrazí obsazenost v MB). Při každém zobrazení této stránky se navazuje spojení s webserverem a zjišťuje aktuální obsazenost jednotlivých databází. Při enormě vysokém počtu databází proto může tato operace trvat déle.

Kontrolu překročení kvóty provádí každý webserver v pravidelných časových intervalech. Na základě této kontroly nastaví příznak Stav kvóty - Nepřekročena / Překročena. Dokud se bude Stav kvóty nacházet ve stavu Překročena, bude všem uživatelům odepřen zápis pomocí příkazů CREATE a INSERT. Jakmile je kvóta v pořádku, k obnovení oprávnění zápisu proběhne během několika málo minut.

Sekundární MySQL účty

Při vytváření nového sekundárního účtu musíte stanovit, ke které Databázi se bude účet vázat a přístup Host - na výběr jsou 127.0.0.1 (přístup pouze pro webserver) nebo % (tj. vše, přistupovat mohou i ostatní webservery ONEbit.cz a jiné povolené IP, viz. níže).

Dále volíte požadovaná Oprávnění (lze upravit i později). Fixně povolená práva jsou SELECT, INSERT a CREATE. Volitelně lze udělit právo pro UPDATE, DELETE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, apod. Dostupná oprávnění se mohou lišit dle verze MySQL.

Externí správa

Pro správu MySQL máte nezávisle na tarifu standardně k dispozici profesionální webový MySQL manager phpMyAdmin. Pokud se však potřebujete připojit pomocí vlastního MySQL klienta (například MySQL Query Browser), využijte Externí správu. Dostupnost funkce Externí správa je závislá na webhostingovém tarifu.

Externí správa umožňuje dočasné povolení Vaší IP na firewallu serveru. Spojení k MySQL serveru lze navázat pouze pomocí sekundárních MySQL účtů, které mají současně nastavený Host na %.

IP lze povolit na dobu v rozmezí 30min až 8hod. Po odeslání formuláře Povolit externí správu bude IP do 5min zanesena na firewall a server umožní připojení k MySQL na portu 3306. Po uplynutí doby se IP z firewallu automaticky odebere. Počet souběžně povolených IP je omezen dle tarifu.