miniBB

Úvod

Aplikace miniBB je OpenSource diskusní fórum. Filozofie tohoto projektu spočívá v jednoduchosti, přesto však není nijak strohý. Velké množství různých addonů včetně jazykových lokalizací není uživateli „vnucováno“ přímo v hlavní instalaci, nicméně lze stáhnout přímo na webu tvůrců (http://www.minibb.com/).

Instalace

Pouze pro PHP 5.3.0 nebo vyšší, v případě starší verze PHP doporučujeme přesun - stačí nás kontaktovat

Potřebné soubory nejdříve stáhnete z download sekce výše zmíněného webu a rozbalíte. Můžete použít i WebFTP (http://webftp.onebit.cz), jehož prostřednictvím můžete projekt umístit na server včetně rozbalení.

1. Příprava

V administraci vytvořte novou databázi, doporučujeme zvolit kódování utf-8.

Pro nakopírování na server je třeba uskutečnit první část konfigurace. Instalace neprobíhá webovým formulářem, ale jednoduchým přepsáním údajů v souboru „setup_options.php“. Tento soubor slouží i jako hlavní konfigurační prostředek pro většinu nastavení Vašeho fóra. Otevřete jej v libovolném editoru a vyplňte správné údaje dle následujícího vzoru (můžete využít editor ve WebFTP):

$DBhost='127.0.0.1';     // IP adresa MySQL serveru.
$DBname='examplecom1';    // Název databáze, kterou jste před chvílí vytvořili
$DBusr='example.com';     // Uživatelské jméno k MySQL, které jste při založení účtu obdrželi.
$DBpwd='heslo';        // Heslo k MySQL, které jste obdrželi.
$admin_usr = 'login';     // Zvolený login administrátora. Poznámka: Nepoužívat znak "|". 
$admin_pwd = 'heslo';     // Zvolené heslo administrátora.
$admin_email = 'email@example.com';	// E-mail administrátora.
$main_url='http://www.example.com'; // URL adresa Vašeho fóra. Poznámka: Bez lomítka na konci.

Poznámka: example.com je uváděn jako vzorový údaj. Uvádějte vždy údaje, které jste obdrželi při založení webhostingového účtu ONEbit.cz!

Tento průvodce instalací popisuje pouze nejdůležitější řádky nastavení. Podrobný popis naleznete na webu tvůrců projektu: http://www.minibb.net/forums/manual.html.

2. Instalace

Ve Vašem prohlížeči otevřete soubor _install.php, umístěný v hlavním adresáři. Klikněte na „continue setup“. Pokud jste postupovali správně v předchozím nastavení, tento skript vytvoří potřebné tabulky v databázi. Soubor _install.php a všechny *.sql (_install_mysql.sql) již nebudete potřebovat, smažte je!

3. Instalace češtiny

Česká lokalizace je k dispozici ke stažení opět na webu projektu. Po rozbalení nakopírujte soubor cze.php do adresáře lang. Zbývající *.txt soubory nakopírujte do adresáře templates umístěného v hlavním adresáři fóra. Opět otevřete soubor setup_options.php a upravíte řádek $lang='eng'; na $lang='cze';.

Poznámka: miniBB na webu fóra postrádá odkaz do administračního rozhraní, vstoupíte do něj otevřením skriptu bb_admin.php (http://www.example.com/bb_admin.php) ve Vašem prohlížeči. Tímto je instalace dokončena.

Mnoho úspěchů s diskusním fórem miniBB Vám přeje tým ONEbit.cz

 

Pomohl Vám tento článek?

To jsme rádi. Věděli jste, že Vám můžeme pomoci i s přesunem webových stránek na lepší webhosting? Vyzkoušejte ONEbit® hosting na 60 dnů zdarma a přesvědčte se sami, že máme tu nejlepší podporu široko daleko. Za zkoušku nic nedáte. Doslova.