Přehled plateb (daňové doklady)

V této části administrace naleznete všechny vystavené účetní doklady

Jako "výzvu k platbě" vždy vystavujeme zálohovou fakturu a zasíláme na e-mail fakturačního kontaktu. Současně tento doklad uvidíte na stránce Neuhrazené platby. Na základě realizované úhrady vystavíme Fakturu, která současně slouží jako daňový doklad.

Elektronické faktury vystavené společností Webglobe, s.r.o. (dříve ONEsolution s.r.o.) ve formátu PDF splňují požadavky stanovené v Zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Více informací naleznete na této stránce.

Pokud máte nastaveno zasílání faktury poštou, obdržíte vždy oba doklady - Fakturu a Zálohovou fakturu, na základě které jste platbu prováděli. Doklady zasíláme nejpozději do 14ti dnů od přijetí úhrady.

Neuhrazené platby

Tato stránka obsahuje neuhrazené faktury, které se vážou k aktivnímu účtu. Pomocí tlačítka budete přesměrováni do naší Platební brány, kde naleznete veškeré informace potřebné k uhrazení dlužné částky. Úhradu lze provést i online prostřednictvím platebních kanálů.

Vystavené doklady

Tato stránka archivuje všechny uhrazené faktury, které se vážou k aktivnímu účtu. Fakturu kdykoliv zobrazíte pomocí odkazu na .PDF soubor (konec řádku). Pokud se faktura váže k zálohové faktuře, doklad zobrazéte kliknutím na odkaz Zálohová faktura.

Ukázka faktury