Stránka se zobrazuje jako nezabezpečená

Pro přístup na Vaše stránky je možné na serverech ONEbit využít zabezpečený protokol HTTPS, v dnešní době se jedná o doporučený postup i pro stránky, které nevyměňují citlivá dat mezi klientem a serverem. Zákazníkům nabízíme možnost využití šifrovaného spojení, servery ONEbit toto spojení podporují. Zákazníci mají taktéž možnost požádat o vystavení bezplatného certifikátu.

Zřízení vlastního certifikátu

Pro Vaši doménu je třeba zřídit vlastní SSL certifikát. Pro naše zákazníky nabízíme, při splnění určitých technických požadavků, certifikát FreeSSL zdarma. K dispozici je také široká nabídka placených certifikátů od důvěryhodné certifikační autority GlobalSign.

Připojení pomocí protokolu HTTPS

Běžně se pro komunikaci mezi serverem a Vaším počítačem využívá protokol HTTP. Pokud si přejete, aby komunikace probíhala šifrovaně, je třeba využít protokol HTTPS. Použitý protokol poznáte jednoduše v adresním řádku. Adresa musí vždy začínat https://....

Použití zabezpečeného protokolu HTTPS lze vynutit například pomocí jednoduché úpravy souboru .htaccess. Většina používaných redakčních systémů rovněž obvykle obsahuje volbu pro automatické přesměrování na šifrovaný protokol. U projektů, kde je kladen důraz na vysokou politiku bezpečnosti, mohou programátoři zvážit využití mechanismu HSTS (vynucení komunikace pouze na protokolu HTTPS).

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, některé prohlížeče ukazují v adresním řádku ikonu zeleného zámečku nebo jiného symbolu zabezpečení, který signalizuje šifrované důvěryhodné spojení.

Příklad informace o důvěryhodném a šifrovaném spojení v prohlížeči Firefox

Možné potíže

Mám vlastní SSL certifikát, připojuji se pomocí HTTPS, přesto nevidím zelený zámeček.

Je možné, že část obsahu (obrázky, skripty, kaskádové styly, ...) je stále načítána pomocí nešifrovaného protokolu HTTP. Prohlížeč v takovém případě obvykle neukazuje žádná chybová hlášení, ale ikona zeleného zámečku chybí. V jiném případě prohlížeč zablokuje načtení zdrojů z http protokolu s tím že vzhled takové stránky může působit nekonzistentně. V konsoli prohlížeče se pak mluví o blokování zdrojů načítaných skrze http protokol tzv. Mixed content. Zkontrolujte prosím Vaši prezentaci a upravte všechny adresy, aby se obsah načítal skrze protokol HTTPS

Prohlížeč mne varuje, že spojení není bezpečné

Ujistěte se prosím, že používáte vlastní SSL certifikát, případně požádejte o vystavení, vystavený na konkrétní doménový název. Pro všechny účty je k dispozici obecný certifikát, který však nebudou prohlížeče považovat za důvěryhodný. Pro danou adresu je případně možné uložit bezpečnostní výjimku, tuto možnost doporučujeme používat výhradně u důvěryhodných adres, případně importovat kořenový certifikát naší certifikační autority mezi důvěryhodné.

Upozornění na chybu v SSL certifikátu v prohlížeči Firefox

 

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není dovolené bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONEsolution s.r.o.