Jak správně postupovat, pokud chci používat mailserver třetí strany?

Ve výchozím stavu mají všechny webhostingové účty na ONEbit.cz připravené také poštovní služby. Na přidělený mailserver se pro objednanou doménu II. řádu připraví datový prostor, a od této chvíle je mailserver připraven přijímat poštu pro tuto doménu. Samozřejmě klíčovou roli pro směrování pošty mají tzv. MX záznamy v nastavení DNS. Avšak v jednom specifickém okamžiku toto neplatí.

V případě odchozí zprávy nejprve mailserver zjišťuje, zda se cílová doména nenachází na něm samotném - pokud ano, provede lokální doručení. V opačném případě získá MX záznamy domény a dle nich určí cíl pro doručení.

Pokud tedy budete využívat poštovní služby na mailserveru třetí strany (vlastní server, gmail, apod.), musí být doména z našeho mailserveru odstraněna. Důvod vyplývá právě z předchozího odstavce - zprávy pocházející ze stejného mailserveru by měl tento server tendenci zasílat sám na sebe.

Budete-li využívat jiný mailserver, než ONEbit.cz, odstraňte služby skrze administraci ONEadmin ze stránky Služby → E-mail → Správa e-mailových účtů, přejít na spodní části okna do části "Odstranění e-mailových služeb ze serveru" a následně kliknout na tlačítko "Odstranit e-mailové služby ze serveru". Před odstraněním služeb, doporučujeme zprávy zazálohovat.

 

Související stránky