Jak vybrat vhodný webhosting a odpovídající tarif?

Vhodný webhosting pro Váš projekt byste měli vybírat pečlivě a neměli byste opomenout některé základní body, kterými je dobré se při výběru řídit. Webhostingový trh v ČR nabízí poměrně širokou možnost volby webhostera, následující body by Vám mohly být při výběru nápomocny.

Důvěryhodnost a technická vybavenost

Základní otázka, kterou je dobré si při výběru webhostera zodpovědět je, zda vím, komu svěřuji svá data a jak s nimi bude naloženo? Tato otázka je zcela na místě, neboť jsou to právě data, která tvoří nejcennější část webové prezentace. Zjistěte si, jak dlouho je společnost/jednotlivec nabízející webhostingové služby na trhu, jak bude s Vašimi daty zacházet, jaké prostředky a technologie má k dispozici. Dle dostupných referencí (případně s pomocí internetového vyhledávače) můžete také zjistit, kdo již svá data danému poskytovateli svěřil a jakou s ním má vlastní zkušenost.

Klientská data jsou na serverech ONEbit hostingu ukládána následujícím způsobem:

 • Veškerá data ukládáme na RAID1 diskových polích. To znamená, že data se v reálném čase zrcadlí 1:1 na druhý disk pro případ havárie některého z pevných disků. Disky jsou zapojeny prostřednictvím hot-swap, díky čemuž lze vadný disk vyměnit za plného chodu systému (není tedy nutné vypínat server).
 • Data jsou pravidelně zálohována na externí diskové pole pro případ nutnosti obnovení dat (např. data omylem smazaná klientem atp.). Zálohy jsou uchovávány několik týdnů zpětně.
 • Dále je sledována aktuální kondice pevných disků.

Z výše uvedeného plyne, že vyhrazený prostor pro klientská data je nutné z naší strany zajistit minimálně trojnásobným prostorem na diskových polích. S tímto souvisí další podstatná otázka, a to kolik prostoru pro svou webovou prezentaci skutečně potřebujete a má poskytovatel webhostingových služeb dostatečné technické zázemí, aby nabízený prostor pro data plně pokryl? Můžete se setkat s různými nabídkami služeb, některé se mohou zdát až podezřele výhodné... Nabízí-li poskytovatel např. "neomezený" prostor za pár desítek korun, zkuste si položit otázku, zda bude tento prostor za uvedených cenových podmínek pravidelně zálohován, po jakou dobu atd. Nebojte se Vašeho budoucího poskytovatele webhostingových služeb zeptat, jakým způsobem budou Vaše data ukládána a zálohována.

Pro provoz bezproblémových a spolehlivých služeb je zapotřebí kvalitní hardwarová základna, tzv. serverová farma. Serverová farma se skládá z několika serverů, které poskytují rozdílné služby - webservery, mailservery, DNS servery, antispam servery, ... Někdy je možné se setkat s řešením, kdy jsou veškeré služby provozovány na jednom fyzickém stroji (služby provozuje jednotlivec či začínající webhoster) - toto řešení však nelze doporučit, neboť naprosto nepokrývá možné výpadky jednotlivých služeb při nutné údržbě serveru, nehledě na fakt, že služby jako například sekundární DNS server, záložní mailserver atp. je vhodné provozovat v oddělené geograficé lokalitě, aby byla eliminována možnost výpadku serverovny nebo některého z uzlů páteřní sítě.

Serverová farma ONEbit hostingu zahrnuje více než 100 serverů ve dvou geograficky oddělených lokalitách.

Bezpečnost a spolehlivost webhostingových služeb

Ukládáte-li data na sdílené webové servery, měl by Váš webhoster být schopen maximálně zabezpečit server proti napadnutí různými viry či červy, kteří napadají neaktualizované klientské počítače a dokáží např. "vykrást" heslo pro přihlášení k FTP účtu a následně pozměnit danou webovou prezentaci. Zeptejte se Vašeho webhostera, jak má zabezpečeny poskytované služby a jakým způsobem brání zneužití FTP účtů?

Webhosting ONEbit se řídí jasně definovanými bezpečnostními pravidly:

 • Veškeré služby jsou poskytovány pod zabezpečeným protokolem (HTTP/s, FTP/s, SMTP/s, POP3/s, IMAP/s), kde komunikace klient-server probíhá zcela šifrovaně, data tedy neputují sítí v čitelné podobě. Ke všem účtům je pochopitelně k dispozici také nešifrovaná verze služeb.
 • Aplikujeme robustní způsob zabezpečení FTP účtu proti zneužití - můžete si snadno nadefinovat povolené IP adresy/rozsahy, které budou mít k FTP účtům přístup, ostatní se k Vašemu účtu nebudou mít šanci připojit. V případě potřeby lze FTP účet zcela otevřít, toto řešení však nedoporučujeme.
 • Všechny servery jsou umístěny za firewallem, který propouští pouze povolenou komunikaci a brání tak možnému útoku na služby poskytovatele.
 • Klientům jsou k dispozici na serverech nástroje pro provoz šifrovaných (chráněných) PHP skriptů.
 • Doporučujeme používat aktuální verze OpenSource aplikací, aplikovat dostupné bezpečnostní záplaty, řídit se bezpečnostními zásadami atp.

Rozhodnete-li se provozovat webovou prezentaci na celosvětové síti Internet, měla by být dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Zjistěte si, jakou má Váš webhoster běžnou dostupnost služeb a zda garantuje určité procento dostupnosti? Nespoléhejte se na čísla o dostupnosti, která uvádí konkrétní webhoster na svých webových stránkách - využijte některého z nezávislých měření dostupnosti webhostingových služeb.

ONEbit hosting garantuje rozumné hodnoty dostupnosti (s ohledem na plánované odstávky nutné k údržbě serverů) - skutečná dostupnost však vysoce převyšuje garantovanou. Pokud bychom svým závazkům nedostáli, jsme připraveni poskytnout svým zákazníkům patřičnou náhradu, což je zakotveno i v našich smluvních podmínkách.

Klientská administrace

Pro snadné nastavení, úpravu a přizpůsobení webhostingových služeb by měla být k Vašemu účtu dostupná on-line klientská administrace. Někteří webhosteři umožňují přes klientskou administraci nastavit pouze základní parametry služeb, jiní nabízejí vlastní propracované a sofistikované administrační rozhraní umožnující např. správu více webhostingových účtů pod jedním administrátorským přístupem. Informujte se na rozsah a možnosti administračního rozhraní Vašeho webhostera.

Prostřednictvím administračního rozhraní webhostingu ONEbit.cz lze mimo jiné:

 • Udržovat osobní a kontaktní údaje, změnit předplacený tarif, spravovat více webhostingových účtů pod jedním přístupem atp.
 • Delegovat oprávnění správy účtu pro jiného uživatele ve více úrovních - osobní údaje, webhosting, doména, e-mail.
 • Zakládat, editovat a rušit FTP účty (primární a sekundární), definovat povolené IP adresy pro přístup, sledovat aktuální obsazenost prostoru atp.
 • Zakládat, editovat a rušit databáze, jejich kódování, velikost atp.
 • Zakládat, editovat a rušit e-mailové účty, nastavit přeposílání zpráv na mobilní telefon pomocí SMS, detekovat nevyžádanou poštu (SPAM) atp.
 • Spouštět naplánované úlohy prostřednictvím služby CRON.
 • Spravovat kompletní DNS záznamy Vaší domény, jednoduše nastavit služby GoogleApps.
 • Sledovat podrobné statistiky návštěvnosti Vaší webové prezentace.
 • Nastavit chybové stránky webové prezentace, zaheslovat obsah stránek, aktivovat soubory .htaccess atp.
 • Spravovat pokročilá nastavení služeb a mnoho dalšího...

Technická podpora

Kvalitní, přesná a pohotová technická podpora je základ pro poskytování plnohodnotných webhostingových služeb. Technickou podopru nejlépe prověříte odesláním Vašeho konkrétního dotazu. Komunikační kanály pro technickou podporu mohou být různé, nejčastěji (a nejefektivněji) je však použita e-mailová komunikace. Užitečné mohou být také informace, jak správně kontaktovat technickou podporu.

Technická podpora webhostingu ONEbit.cz využívá propracovaný ticket system pro zpracování klientských požadavků. Požadavky zaslané na technickou podporu jsou zpracovány následovně:

 • Po přijetí požadavku od klienta je zprávě přidělen jednoznačný identifikátor, např. #AAA-11111-11111, díky kterému je možné požadavek dohledat i po jeho vyřízení atp.
 • Přijatý požadavek je dle obsahu zařazen do sekce (např. doménové centrum, webhosting, ...) tak, aby se ho mohl ujmout příslušný pracovník technické podpory.
 • U každého přijatého požadavku je zobrazen čas přijetí, převzetí požadavku konkrétním pracovníkem a doba, která byla k vyřízení požadavku zapotřebí.
 • Jsou sledovány pravidelné statistiky počtu a celkové doby řešení požadavků a aplikovány příslušné postupy pro efektivnější vyřizování klientských požadavků.

Dále může webhoster provozovat různé podpůrné systémy pro podporu poskytovaných webhostingových služeb, jako je například znalostní báze, FAQ (často kladené dotazy) či fórum.

Jak vybrat odpovídající webhostingový tarif?

Máte-li ve výše uvedených bodech jasno a víte tedy jak vybrat webhosting, nezbývá, než zvolit odpovídající webhostingový tarif, který bude vyhovovat Vašim potřebám. Někteří webhosteři nabízejí pouze jediný tarif, který je přizpůsoben co nejširší skupině uživatelů, jiní mají v nabídce tarifů více - zákazník si tak může vybrat ten, který odpovídá přesně jeho potřebám.

Dříve než se do výběru webhostingového tarifu pustíte, měli byste si ujasnit následující:

Každý webhoster by měl umět flexibilně reagovat na možný rostoucí potenciál klientských prezentací a s tím spojeným požadavkem na větší systémové prostředky. S webhostingem ONEbit můžete kdykoliv v průběhu trvání Vašeho účtu změnit současný tarif na vyšší, a to pouze rozdílem cen tarifů do konce předplaceného období. Změnu tarifu lze objednat on-line v administraci služeb portálu www.onebit.cz, kde můžete sledovat i aktuální cenu za změnu tarifu.