Aktivace komprese gzip

Aktivace gzip komprese sníží datovou náročnost přenášených dat ze serveru ke klientovi a může rovněž pomoci zrychlení načítání stránek. Aktivace je poměrně snadná. Vložte prosím příklad následujícího kódu do souboru .htaccess:

# mod deflate
<IfModule mod_deflate.c>
   AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/css application/json
   AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
   AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml application/xml text/x-component
   AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml application/rss+xml application/atom+xml
   AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon image/svg+xml application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf font/opentype
</IfModule>

Kompresi podle typu souborů můžete libovolně modifikovat, přidáním/ubráním řádku konkrétního typu internetového média (MIME). Pokud zadáváte konkrétní typy MIME, není vhodné přidávat obrazové, zvukové, PDF nebo jiné typy binárních souborů. Tyto formáty souborů jsou již komprimovány, není nutné je dále komprimovat.

Dále do souboru .user.ini prosím přidejte toto nastaveni: zlib.output_compression = on .

Ukládání statického obsahu v prohlížeči

Následující úprava souboru .htaccess zajistí, že prohlížeče vybraný obsah uloží do mezipaměti a při příští návštěvě jej není nutné znovu stahovat. Tím je zajištěno rychlejší načítání obsahu a snížení datové náročnosti přenosu mezi serverem a klientem (počítač, telefon).

Následující příklad ukazuje možné nastavení. V syntaxi lze měnit/přidávat typy souborů i délku platnosti souborů v mezipaměti prohlížeče, která je udávána v sekundách.

<FilesMatch ".(css|jpg|jpeg|png|gif|js|ico)$">
Header set Cache-Control "max-age=2628000, public"
</FilesMatch>

 

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není dovolené bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONEsolution s.r.o.