Povolené IP adresy/rozsahy

Přístup k FTP serveru ověřuje (mimo základního přihlášení) také IP adresu. Toto bezpečnostní rozšíření protokolu FTP zavedl ONEbit.cz 2.4.2009 jako jeden z prvních v České republice. Řešení se v praxi osvědčilo jako enormě účinné v boji proti hackerům napadající stránky prostřednictvím FTP. Podrobný popis a princip zabezpečení popisujeme v článku Jak chránit FTP před zneužitím.

Toto bezpečnostní rozšíření nijak neomezuje službu WebFTP. Pomocí WebFTP se tedy můžete připojit ke kterémukoliv FTP účtu ze všech lokalit. Následující nastavení IP adres se k WebFTP nevztahuje.

IP adresy se definují zvlášť pro hlavní FTP účet a každý sekundární FTP účet.

Přístup protokolem FTP pomocí PHP skriptu je globálně povolen pro všechny servery ONEbit.cz. Provádíte-li tedy spojení na FTP server ze stránek umístěných na kterémkoliv serveru ONEbit.cz, nebude toto omezení na IP aplikováno.

Přidání IP adresy

Klikněte na tlačítko Přidat IP adresu/rozsah.

  1. Vyberte Účet, pro který chcete přidat novou IP adresu (na výběr je primární FTP účet a případně vytvořené sekundární účty)
  2. Klikněte na tlačítko Vložit moji IP adresu. Pokud přidáváte IP pro jinou lokalitu, zadejte ji do textového políčka.
  3. Uveďte libovolný Popis - slouží čistě pro Vaši orientaci.
  4. Potvrďte

Nastavení IP se projeví okamžitě a ihned se můžete k FTP připojit.

IP rozsah (pool)

Někteří ISP (poskytovatel internetu) přidělují IP adresy dynamicky. V těchto případech se může Vaše veřejná IP adresa měnit (obvykle při odpojení a novém připojení, typicky mobilní připojení). Případně se informujte u Vašeho ISP, zda máte přidělenou statickou IP adresu nebo jsou přidělovány dynamicky.

U dynamických adres dochází nejčastěji k měnění posledního čísla v IP, u větších ISP někdy i na předposlední pozici. V těchto případech uveďte počáteční statickou část IP adresy a přidejte hvězdičku, viz. následující příklady:

84.242.103.*
83.240.*

U IPv6 rozsahu je možné uvést hvězdičkovou notaci od 5. segmentu dále, tedy např. aaaa:bbbb:cccc:dddd:*. Pokud byste potřebovali zadat s hvězdičkou jiný segment, ozvěte se nám prosím.

Jakou mám IP adresu?

Současnou IP adresu pro konkrétní internetové připojení kdykoliv a snadno zjistíte prostým otevřením adresy ip.onebit.cz