Jak postupovat v případě nefunkčního FTP spojení?

V případě nefunkčního spojení s FTP doporučujeme krok po kroku ověřit následující body. Doména example.com zde slouží pouze jako příklad, ve všech krocích ji nahraďte doménou Vaší.

Překontrolujte nastavení

Překontrolujte nastavení FTP klienta dle zaslaných přístupových hesel. FTP hostitel odpovídá tvaru ftp.example.com, uživatelské jméno přesně odpovídá názvu Vaší domény example.com. Pokud nemáte k dispozici heslo, proveďte jeho změnu v administraci (Služby → FTP → Správa FTP účtů).

Ostatní nastavení ponechte implicitní, port vždy uvádějte 21.

Návod na nastavení nejpoužívanějších FTP klientů naleznete na těchto stránkách.

Zamknuté FTP?

Používáte IPv6?

Pokud na stránce ip.onebit.cz vidíte IPv6 adresu, Váš počítač primárně používá IPv6 konektivitu. Stránka se v tomto případě pokusí získat také Vaši IPv4 adresu, pokud je k dispozici.

Získanou adresu IPv6 zadejte do povolených IP identickým postupem, jako v předchozím kroku "Zamknuté FTP".

K FTP se lze připojit pomocí obou konektivit. U staršího software se může stát, že bude priorizovat IPv4. Pokud by se tedy v tomto případě spojení nedařilo, přidejte na seznam povolených IP také výše získanou IPv4 adresu.

Nasměrování domény

Přesvědčte se, že doména ukazuje na náš webserver. Jednou z nejčastějších příčin nefunkčního FTP je nesprávný nebo nefunkční hostitel. Může nastat nesprávným nastavením DNS, vyřazením domény (expirace) a nebo během převodu domény, kdy ještě může odkazovat na původního poskytovatele. Správnou IP webserveru naleznete v klientské administraci na stránce Účet → Můj účet → Informace o účtu (alternativní přístupy k serveru)

Následně do příkazového řádku zadejte příkaz ping ftp.example.com. Pokud nebude možné IP zjistit nebo požadavky budou směřovat na jinou IP, než je IP webserveru (viz. výše), problém spočívá právě v nesprávném nasměrování domény.

Jedná-li se o dočasnou situaci (např. převod domény), můžete použít alternativní adresu hostitele ve tvaru názevserveru.onebit.cz. Název serveru naleznete v administraci na stránce Účet → Můj účet → Informace o účtu. Přihlašovací jméno a heslo zůstávají stejné.

Zapomenuté heslo

Pokud jste ztratili heslo nebo si jeho správností nejste jisti, jeho změnu můžete provést v administraci na stránce Služby → FTP → Správa FTP účtů.

Spojení je omezené nebo nestabilní

Aktivní režim může být omezován ze strany Vašeho ISP, zkuste zapnout pasivní režim.

Dále doporučujeme vyzkoušet FTP z jiné lokality (jiného připojení k internetu).

Alternativně i přes problémy s Vaším ISP můžete využívat WebFTP. Komunikace v tomto případě probíhá prostřednictvím HTTPS, který je méně náchylný na nestabilitu spojení, jako FTP protokol.

Zabezpečené spojení

ONEbit.cz podporuje FTP spojení šifrované pomocí SSL/TLS - tedy FTPS. Komunikace probíhá na portu 21. Než začnete tento druh spojení využívat, přesvědčte se, že Váš FTP klient FTPS podporuje. Nejpoužívanější FTP klienty naleznete v tomto seznamu vč. návodů na jejich nastavení.

Často zaměňovaný protokol "SFTP" již nekomunikuje prostřednictvím FTP, nýbrž přes SSH. Je nutné si tyto dva různé protokoly neplést přes jejich podobnost v názvu.

Sekundární FTP účty

Používáte-li pro login vlastní sekundární účet, přesvědčte se, že:

Stále FTP nefunguje?

Zkuste WebFTP. Otevřete v prohlížeči adresu https://webftp.onebit.cz a přihlaste se stejným FTP uživatelem a heslem.

Pokud proběhne přihlášení ve WebFTP úspěšně, obraťte se na Vašeho správce sítě nebo administrátora, neboť problém pravděpodobně spočívá v nastavení počítače nebo blokaci FTP komunikace ze strany PC nebo ISP.

Nedaří-li se připojení ani prostřednictvím WebFTP, kontaktujte technickou podporu ONEbit.cz.

 

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není dovolené bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONEsolution s.r.o.