Jak bezplatně navýšit diskový prostor?

S růstem vaší prezentace umí růst i diskový prostor. U tarifů, které disponují Flexibilním diskovým prostorem (nyní všechny nové tarify), je možné jednou za rok požádat o bezplatné navýšení datového prostoru pro prezentace nebo e-mailové služby.

Flexibilní prostor je počítán z výchozí velikosti základního tarifu, jedná se o 10 % z celkového diskového prostoru konkrétního tarifu a to až 1 GB ročně. Více naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách. Flexibilní prostor je možné využívat stejně jako výchozí prostor aktuálního tarifu. Navýšený diskový prostor je plně zálohován podle pravidel zálohování a obnovy dat. Taktéž neomezujeme využívání diskového prostoru pouze na data striktně související s prezentací. Váš prostor je prostě váš!

Dochází-li vám prostor na disku, požádejte zákaznickou podporu autorizovaným požadavkem o navýšení kapacity v rámci férového využívání služeb. Jestliže tomu nebude nic bránit, bude prostor adekvátně navýšen. To vše zdarma se všemi výhodami, které tarif nabízí.

Mohu využít navýšení Flexibilním diskovým prostorem? Pokud využíváte naše služby dlouhodobě, překontrolujte aktuální tarif s parametry na stránkách www.onebit.cz/cz/webhosting/, následně nás neváhejte kontaktovat a využít tarif naplno se všemi výhodami.

Bezplatné přerozdělení prostoru mezi službami

Všechny naše tarify umožňují bezplatně převádět dostupný prostor mezi FTP a prostorem pro e-mailové schránky.

Převodu prostoru můžete využít například v případě, kdy máte vyčerpaný prostor pro e-maily, ale prostor určený pro FTP plně nevyužijete. Aktuální obsazenost prostoru naleznete v administraci ONEadmin v přehledu nastavení a služeb. Pro přerozdělení prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu autorizovaným požadavkem z administrace ONEadmin.