Jak zjistím chybu v PHP skriptu?

Pokud PHP skript nefunguje dle očekávání, zapněte si chybová hlášení. A to tak, že na začátek skriptu (nebo před problémovou část) vložíte následující

ini_set("display_errors", 1);
error_reporting (E_ALL);

Případně můžete také použít zápis chyb do souboru, nastavitelné pomocí .user.ini. Tímto způsobem odhalíte i případné chyby v syntaxi.

Podrobnější informace o možnostech chybových hlášení PHP naleznete zde.