Jak mohu přesunout e-mailové zprávy od bývalého poskytovatele na servery ONEbit.cz?

Při migraci zpráv k ONEbit.cz můžete zvolit tři způsoby:

Pomocí IMAP protokolu

Při migraci e-mailových zpráv od jiného poskytovatele webhostingu k nám můžete zprávy přesunout pomocí IMAP protokolu. Na našem serveru a na serveru bývalého poskytovatele webhostingu musí existovat shodné nastavení poštovních služeb, tzn., že je nezbytné vytvořit stejnojmenné e-mail. účty jak u nás, tak i u bývalého poskytovatele.

Následně je nezbytné v poštovním klientovi založit oba e-mailové účty (dřívější provozovatel a ONEbit.cz). Místo klasického IMAP serveru je nutné použít např. IP adresu, nebo alternativní název, který Vám předešlý poskytovatel hostingu sdělí. Pro spojení s účty na našem serveru můžete použít klasické nastavení

Důležité: Pokud doména nemá náš NSSET a prozatím neukazuje na naše servery, ujistěte se, že máte v e-mailovém účtu ONEbit.cz nastavený server příchozí pošty mail.onebit.cz. V případě potíží neváhejte kontaktovat technickou podporu

Pomocí protokolu POP3

Všechny e-mailové zprávy si ze serveru bývalého poskytovatele stáhnete pomocí protokolu POP3. Zprávy se tak uloží přímo na Váš lokální disk. Jakmile budete mít zprávy staženy, změníte nastavení klienta tak, aby se připojil na naše servery pomocí IMAP protokolu. Účet se tímto synchronizuje s naším serverem a k přesunu zpráv na náš server dojde automaticky.

Pokud klient neumožňuje změnu nastavení přípojení k serveru, bude nezbytné založit nový, stejnojmenný účet, který bude sloužit ke spojení s naším poštovním serverem. Poté jednoduchým přetahováním e-mailů mezi složkami provedete download konkrétních e-mailů z původního umístění a upload k nám.

Ještě před migrací se prosím vždy ujistěte, že kvóta e-mailové schránky založené na serverech ONEbit má odpovídající velikost.

Asistovaný přesun

Pokud to bude technicky možné, mohou Vám s přesunem e-mailových zpráv pomoci naši technici. Pro zkopírování zpráv je třeba od současného poskytovatele získat přístupové údaje k IMAP protokolu. Existující zprávy Vám můžeme následně překopírovat z původního umístění na naše servery do nově vytvořených schránek. Více informací o přesunu služeb k nám naleznete také v tomto článku.