Cron

Systém Cron umožňuje periodické spouštění Vašich skriptů dle přesně stanoveného časového harmonogramu.

Cíl úlohy se definuje pomocí odkazu na PHP skript nebo stránku (URL). URL musí začínat počátečním http://

Příklady:

Signalizace v přehledu úloh

výstup ve formátu HTML bude zaslán na e-mailovou adresu
pro přístup k URL bude použita HTTP autentizace
výskyt chyby při posledním spuštění (autentizace, SSL, chybový návratový kód HTTP)

Chybové stavy

Jakmile Cron od webserveru obdrží v hlavičce chybový návratový kód (4xx nebo 5xx), nebude dále pokračovat ve stahování obsahu stránky a pouze zaznamená kód chyby do logu. Pro podrobnější analýzu chybových stavů si k úloze nastavte e-mail. Na ten obdržíte detailní informace o vzniklé chybě.

Jako příklad reportu uvedeme zpracování neexistujícího URL, které předtím projde i redirectem 301:

2010-07-07 08:43:07 http://onebit.cz/aaa
Resolving onebit.cz... 89.185.231.9
Connecting to onebit.cz|89.185.231.9|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: http://www.onebit.cz/aaa [following]
2010-07-07 08:43:07 http://www.onebit.cz/aaa
Resolving www.onebit.cz... 89.185.231.9
Connecting to www.onebit.cz|89.185.231.9|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2010-07-07 08:43:07 ERROR 404: Not Found.

Pokud nebyl obdržen žádný návratový kód, zapíše se 0. Znamená to, že vůbec nedošlo ke spojení s webserverem. Důvod naleznete opět v reportu zasílaném na e-mail.

Kompletní seznam všech návratových kódů protokolu HTTP naleznete například na této stránce.

Ze svých PHP skriptů můžete také nechat zaslat libovolný návratový kód pomocí funkce header().

HTTP autentizace

HTTP autentizace je nezbytná, pokud je skript pod daným URL (popř. celý adresář nebo subdoména) chráněn přihlášením.

Autentizace se běžně využívá v případech, kdy potřebujete mít určitou část vašich dat/skriptů chráněnou uživatelským jménem a heslem, a tím nepřístupnou veřejnosti. Příklad nejběžnějšího využití ochrany samotného PHP skriptu vynucenou autentizací naleznete například na manuálových stránkách PHP. Nechcete-li zasahovat do PHP kódu a požadujete zaheslovat celý obsah adresáře, můžete tak učinit pomocí .htaccess nebo přímo zde v naší administraci.

V případě špatné autentizace se zaznamená návratový kód 403.

Časový plán

Frekvence spouštěnídefinuje, jak často bude skript v danou hodinu spouštěn (např. 1x za hodinu, každých 15 minut, apod.)
Hodinyskript bude spouštěn v označené hodiny (čas spuštění v minutách však může být přibližný)
Dny v týdnu*dny v týdnu (po-ne) - skript bude spouštěn pouze v tyto dny
Dny v měsíci*dny v měsíci (1-31) - skript bude spouštěn pouze v tyto dny
Měsíceměsíce, ve kterých má být skript spouštěn

* Pole "Dny v týdnu" a "Dny v měsíci" jsou nepovinné, avšak musí být použito nastavení alespoň jednoho z nich. V případě, že zvolíte v časovém plánu kombinaci obou polí, úloha bude provedena, dojde-li ke splnění alespoň jedné z těchto dvou podmínek.

Práce se seznamy pro sestavení časového plánu je velmi jednoduchá. Více po sobě jdoucích voleb lze označit tahem myši, a nebo šipkami se stisknutou klávesou Shift. Označení nebo odznačení konkrétního řádku proveďte klikem myši současně se stisknutou klávesou Ctrl (klávesou v macOS).

Cron log

Všechny spuštěné úlohy se zaznamenávají v logu, do kterého můžete kdykoliv nahlédnout přímo prostřednictvím administrace.

 

Další podstránky v tomto článku