Správa kontaktních údajů

Stránka slouží ke správě kontaktních a fakturačních údajů pro aktuálně zvolený účet.

Údaje lze změnit také hromadně pro všechny účty ve správě (volba Změnit údaje i u spravovaných účtů).

E-mail pro přístupové údaje je nepovinný údaj. Standardně veškerá komunikace (vč. zaslání přístupových hesel) probíhá prostřednictvím Fakturačního e-mailu. E-mail pro přístupové údaje je tedy alternativní autoritativní adresa, která může být použita v případě nefunkčnosti Fakturačního e-mailu, a to se všemi oprávněními, které náleží hlavní e-mailové adrese.

Udržujte prosím Vaše kontaktní údaje aktuální. Jsou používány k fakturaci, jako aurorizovaný kontakt, k zasílání ztracených hesel, apod...

Pro fyzickou osobu podnikatele použijte obchodní název vždy jméno a příjmení. Na faktuře bude uveden právě obchodní název.

V případě právnické osoby bude na vystavených fakturách pouze obchodní název. Jméno a příjmení definují pouze kontaktní odpovědnou osobu.

 

Kopírování, publikování nebo šíření obsahu není dovolené bez předchozího písemného souhlasu společnosti ONEsolution s.r.o.