Zobrazení stránek před změnou DNS

Pokud k nám převádíte stránky od jiného poskytovatele, máte možnost na stránky nahlédnout ještě před změnou DNS a přesvědčit se, že je vše funkční dle očekávání.

K dispozici máte 2 možnosti - přidání záznamu do hosts nebo vytvoření aliasu, z nichž doporučujeme první pro jednoznačné otestování (fixní odkazy, funkčnost .htaccess, atp.).

1. Nasměrování pomocí souboru hosts

Záznamy DNS lze jednoduše "obejít" nastavením souboru hosts, jehož záznamy mají přednost před záznamy DNS. Stačí na konec souboru vložit řádek v následujícím tvaru:

1.2.3.4 www.example.com

kde 1.2.3.4 je IP našeho webserveru. Tu naleznete v klientské administraci (viz. alternativní přístupy na www.oneadmin.cz - Účet → Můj účet → Informace o účtu → Zobrazit informace o serveru (alternativní přístupy k serveru).

Chcete-li nasměrovat více subdomén, uveďte samostatný řádek pro každou z nich.

Po testování nezapomeňte záznam(y) z hosts odstranit.

macOS

V aplikaci Terminal zadejte sudo vi /private/etc/hosts. Následně budete požádáni o zadání hesla některého z administrátorů počítače. Po otevření editoru se přepněte do editačního módu (klávesou i) a na konec souboru vložte výše uvedený řádek. Opusťte editační mód klávesou ESC a uložte zadáním :wq

Linux/Unix

V příkazovém řádku pod uživatelem root (nebo použijte sudo) zadejte vi /etc/hosts. Po otevření editoru se přepněte do editačního módu (klávesou i) a na konec souboru připište výše uvedený řádek. Opusťte editační mód klávesou ESC a uložte zadáním :wq Pokud nemáte sudo nakonfigurované, můžete použít příkaz su -c "vi /etc/hosts"

MS Windows

V textovém editoru (notepad.exe) otevřete soubor C:\windows\system32\drivers\etc\hosts. Umístění souboru se může lišit vzhledem k umístění adresáře "windows" nebo verzi Windows. V editoru připište na konec výše uvedený řádek a uložte.

2. Vytvoření aliasu

Zašlete autorizovaný požadavek na zákaznickou podporu pro vytvoření aliasu k požadované stránce, například www.example.com. Zřídíme Vám dočasný alias v jiné doméně nasměrovaný do datového prostoru domény.