Antivirové a antispamové testy e-mailů

S problematikou nevyžádané pošty nebo-li SPAMu se denně setká téměř každý z nás. Zajisté se jedná o velice nepříjemnou záležitost, která si žádá nasazení antispam aplikace pro rozpoznání a následné označení zpráv nevyžádané pošty.

Všechny příchozí e-maily servery ONEbit hostingu bez výhrady podrobují důkladné antivirové a antispamové kontrole. Následující schéma znázorňuje postup zpracování příchozí zprávy našimi mailservery.

Službu vyhrazených mailserverů a antispamserverů poskytujeme v ceně i zákazníkům se samostatnými servery. Díky tomu není váš server zaneprázdněn filtrací spamů a zpracováváním e-mailů a může tak celý výkon využít pro webové služby.

  1. Pokud antivirový software detekuje známou virovou nákazu, okamžitě přesouvá zprávu do bezpečné karantény mimo uživatelský prostor.
  2. Následují antispamové testy. V případě pozitivního výsledku dochází k úpravě předmětu zprávy tak, že na začátek přidá text ∗∗∗∗ SPAM ∗∗∗∗. Zpráva je přesunuta do mailboxu spam@example.com, případně (pokud mailbox neexistuje) do IMAP složky Spam příslušného mailboxu. Současně v tomto případě není zasílána notifikace na mobilní telefon (máte-li nastaveno).

Citlivost antispamového filtru

Oficiální statistiky uvádí průměrný podíl SPAMu v e-mailové komunikaci kolem 95%. To znamená, obdrží-li jeden poštovní server 50.000 zpráv za den, pouze 2.500 zpráv jsou regulérními e-maily a zbylých 47.500 zpráv je poštou nevyžádanou - SPAM. Budeme-li předpokládat 99% úspěšnost antispamového filtru, bezpečně odhalí 47.025 SPAMů každý den a propustí "pouze" 475. Žádný antispam nezaručí 100% úspěšnost a občasné propuštění SPAMu v takové mase e-mailů není výjimečné.

Citlivost detekce SPAMu lze v administraci zvýšit snížením hranice required score. Současně však také roste i riziko označení legitimní zprávy jako SPAM.

Doporučení

Nakládejte se svojí e-mailovou adresou od počátku svědomitě. Nezveřejňuje ji na stránkách (namísto toho použijte např. kontaktní formuláře) a vyvarujte se nejrůznějším řetězovým e-mailům, jejichž primární účel je sběr e-mailových adres. Pro registrace do méně důvěryhodných webů nebo eshopů používejte jinou e-mailovou adresu. Jedině striktním dodržováním základních pravidel se nedostane do databází spammerů a nemusíte být nevyžádanou poštou vůbec obtěžováni.

 

Další podstránky v tomto článku