AntiSPAM nastavení

Tato část administrace je dostupná pouze uživatelům s nastaveným stupněm oprávnění Expert.

Všechny e-mailové zprávy přijaté ke zpracování mailserverem ONEbit.cz jsou podrobeny důkladné antispamové kontrole. Výsledné vyhodnocení zprávy můžete ovlivnit právě na této stránce.

Nastavení AntiSPAM se aplikuje na všechny účty v doméně. Po potvrzení formuláře se změny zanesou na všechny antispam servery ONEbit.cz a okamžitě se projeví. Uživatelské nastavení se aplikuje na základě adresy příjemce nalezeného v hlavičce e-mailu. U zpráv směřujících více příjemcům nemusí ve výjimečných případech antispam server nalézt vhodnou adresu a zohlednit tak vlastní nastavení.

Před úpravou nastavení doporučujeme se s principy vyhodnocování nevyžádané pošty důkladně seznámit.

Úprava skóre

Hodnota Potřebné skóre odpovídá hranici required score. Výchozí doporučené nastavení je 5.0. Pokud potřebujete zvýšit citlivost detekce SPAMu, nastavte nižší hodnotu. Doporučujeme snižovat skóre postupně (například o 0.5 až 1.0 bodů) a před další změnou vyhodnotit, zda se detekce chová dle očekávání. Skóre běžných zpráv se obvykle pohybuje okolo 0.0 nebo ideálně v záporných hodnotách.

Pozor: spolu se snížením skóre roste také riziko nechtěného vyhodnocení korektní zprávy jako SPAM. Kontrolujte pravidelně složku Spam nebo účet spam@example.com (i jeho obsazenost), pokud je vytvořen.

Greylist

Greylisting slouží jako velmi účinný nástroj na ochranu proti masově rozesílanému spamu. Díky svému principu dokáže rozeznat e-maily od legitimních mailserverů. V některých případech spolehlivě odbourá až 95% příchozího spamu. Více o této funkci naleznete na této stránce.

Greylist je ve výchozím stavu aktivní. Pokud k tomu nemáte zvláštní důvody, doporučujeme greylist ponechat aktivní.

Whitelist a Blacklist

Tyto dva seznamy slouží pro definici adres známých odesílatelů, u kterých z určitých důvodů vyžadujete trvale ovlivnit vyhodnocování jejich zpráv. Příkladem může být obtěžující pravidelné zasílání zpráv pocházejících od jednoho odesílatele. Naopak však nemůže Blacklist efektivně ovlivnit příjem "běžného" SPAMu, neboť spammeři neustále adresy odesílatelů mění.

Pokud se odesílatel přijímaného e-mailu nachází na Whitelistu (bílé listině), bude ve výsledném score zvýhodněn, aby nedošlo k nežádoucímu zachycení této zprávy.

Přesně opačným způsobem funguje Blacklist (černá listina) - zprávy od odesílatele uvedeném na tomto seznamu budou vždy vyhodnoceny jako nevyžádané.

Na seznamy lze přidat konkrétní adresu odesílatele ve tvaru info@example.com. Jestliže jako odesílatele zadáte celou doménu ve tvaru example.com, bude takový záznam odpovídat všem adresám pocházející z této domény (tzn. cokoliv@example.com).