Přehled

Hlavní stránka Služby obsahuje stručný přehled nejdůležitějšího nastavení a stav limitů platných pro aktivní účet.

Stavové ikonky vlevo od tabulky navíc upozorní na nežádoucí stav, například překročená kvóta. Stav "nezjištěno" nastane v případě, kdy dosud nebyla hodnota zjišťována (typicky pro nově založené účty) nebo se nepodařilo hodnotu ze serveru načíst (platí pro údaje zjišťované on-line).

Ikonky vpravo slouží k rychlé navigaci na podrobnější informace nebo přímo na stránku v administraci, kde lze nastavení ovlivnit .

FTP (File Transfer Protocol)

Databáze MySQL

E-mailové účty

Webhosting a přenosy dat