Seznámení s prostředím administrace

Jazyk administrace zvolíte při přihlášení.

Volba účtu

Pomocí této nabídky se snadno přepínáte mezi webhostingovými účty ve Vaší správě.

Na seznamu naleznete domény ve Vaší správě (viz. Delegace správy účtu), a také všechny domény navázané k hlavní doméně jako doménový alias.

Navigace, menu

Administrace se významově dělí na několik základních stránek:

Každá stránka obsahuje vlastní dvouúrovňové menu:

V 1. úrovni menu zvolíte položku prostým pohybem myši, během kterého se interaktivně přepíná menu 2. úrovně.

Nápověda

Každá stránka obsahuje v pravém horním rohu ikonky určené pro snadnou pomoc.

zobrazí nebo skryje rychlou nápovědu s popis funkcí k aktuálně zobrazené stránce administrace
zobrazí nebo skryje stromový výpis menu s vyznačením, na které stránce se momentálně v administraci nacházíte
přejde na stránku Nápovědy, která podrobně popisuje všechny možnosti aktuálně zobrazené stránky administrace

Pokud chcete, aby byla nápověda na stránce vždy viditelná, nastavte na stránce Účet → Obecné informace → Informace a nastavení hodnotu pro Nápověda - "Implicitně zapnuta".

Ovládací prvky

editovat
vymazat
vyhledání / zobrazení detailnějších informací
záznam je aktivní, kliknutím jej deaktivuji
záznem je deaktivován, kliknutím jej aktivuji
zabezpečeno
upozornění na nezabezpečený záznam

Ikonky

detailní informace, zobrazí se po najetí kurzorem myši nad tuto ikonku
nápověda, zobrazí novědu na stránce onehelp.cz
odkaz směřující mimo administraci, bude otevřen v novém okně
varování, upozornění na problémový stav

Stavové ikonky

Upřesněný význam ikonek naleznete vždy v kontextové nápovědě, kterou zobrazíte kliknutím na

v pořádku, aktivní
chyba, upozornění na problémový stav
změna stavu (např. během čekání na dokončení jiné akce)
hodnotu se nepodařilo zjistit
neaktivní, vypnuto